Yoga

Yoga är en levande tradition med rötter i Indien och är det äldsta systemet i världen för personlig utveckling som inbegriper kropp, sinne och själ.

Mjuka kroppsrörelser, andningsövningar samt koncentrations- och meditationstekniker leder till frigörande av energi i kroppen, vilket i sin tur reducerar spänningar och stress.

Inom yogan strävar man efter att leva livet i medveten närvaro, dvs att vara närvarande i allt man gör. Ofta är det bara våra egna illusioner och förutfattade meningar som håller oss tillbaka och hindrar oss från att förverkliga oss själva. Om vi kan få vårt sinne och våra tankar under kontroll finns det inga gränser för vad vi kan uträtta – att göra det omöjliga möjligt.

yoga1
yoga2
yoga3
yoga4
yoga5
yoga6
mind2body

Bättre utsikter

För utsatta kvinnor och barn i närområdet