Yoga

Yoga är en levande tradition med rötter i Indien och är det äldsta systemet i världen för personlig utveckling som inbegriper kropp, sinne och själ.

Mjuka kroppsrörelser, andningsövningar samt koncentrations- och meditationstekniker leder till frigörande av energi i kroppen, vilket i sin tur reducerar spänningar och stress.

Inom yogan strävar man efter att leva livet i medveten närvaro, dvs att vara närvarande i allt man gör. Ofta är det bara våra egna illusioner och förutfattade meningar som håller oss tillbaka och hindrar oss från att förverkliga oss själva. Om vi kan få vårt sinne och våra tankar under kontroll finns det inga gränser för vad vi kan uträtta – att göra det omöjliga möjligt.

Klasser

Med härliga yoga-övningar arbetar vi igenom kroppen med fokus på medveten närvaro och sätter din förmåga, behov och energinivå i centrum. I våra klasser utgår vi från den klassiska Hatha yogan, men använder oss också av flera olika yoga-former.

Villavi yoga fokuserar samtidigt på att rensa, stärka och vitalisera kroppen samt främja en hälsosam och energifylld livsstil.

Klasserna är anpassade till alla nivåer, både dig som är ny till yogan och för dig som yogat ett tag.